Często wyrazy “autokar” i “autobus” używane są jako synonimy. Tymczasem, okazuje się, że jest to błędne podejście. Mimo widocznych podobieństw między tymi pojazdami, występują też diametralne różnice.

Przewozy autokarowe Poznań spełniają inne funkcje niż autobusy miejskie bądź podmiejskie. Punktem stycznym między tymi dwoma zagadnieniami jest przewóz osób Wielkopolska. Bowiem zarówno autokar, jak i autobus właśnie do tego służą. Różni je głównie zakres i skala wykonywanych usług.

Trasy krótkobieżne vs. dalekobieżne

Głównym czynnikiem odróżniającym autobusy od autokarów jest rodzaj trasy przez nie wykonywanej. Przewóz osób Wielkopolska może się odbywać w obrębach miast bądź gmin – wtedy stosowane są autobusy. Natomiast, gdy usługa transportu osób ma miejsce na dłuższych odcinkach, wtedy wykorzystuje się przewozy autokarowe.

Autobusy zatem jeżdżą po dokładnie wytyczonych trasach miejskich lub podmiejskich. Ich przystanki mają miejsce na specjalnie w tym celu tworzonych przystankach. Kursują one także zgodnie z obowiązującym w danym dniu rozkładem jazdy. Autobusy umożliwiają komfortowe podróżowanie z punktu A do punktu B na obszarze danego miasta czy gminy.

Przewozy autokarowe Poznań natomiast służą stricte komunikacji międzymiastowej lub międzynarodowej. Również zatrzymują się na określonych przystankach i prowadzą przewóz osób Wielkopolska według określonego rozkładu jazdy.

Rodzaj świadczonych usług

Przewóz osób można też rozgraniczyć na komunikację publiczną i prywatną. Do tej pierwszej grupy zaliczymy autobusy – najczęściej ich zarządcą są odpowiednie jednostki samorządu miejskiego. Przejazdy prowadzone są odpłatnie, a zarobek z nich przekazywany jest na rozwój i konserwację floty, a także na wynagrodzenia dla kierowców.

Za to przewozy autokarowe bazują najczęściej na prywatnym kapitale danej firmy. Realizowane kursy mają charakter komercyjny i zasilają bezpośrednio konto danego przedsiębiorstwa.

Wnętrze i udogodnienia

Różni się także wnętrze obu pojazdów. Autobusy miejskie przeważnie posiadają mniej miejsc siedzących. Przewóz osób odbywa się na krótkich trasach, zatem w autobusach częściej występują miejsca stojące.

Przewozy autokarowe Poznań natomiast dysponują jedynie miejscami siedzącymi. Ponadto często są wyposażone w toalety, rozkładane fotele czy odtwarzacze DVD. Pozwala to komfortowo pokonywać nawet najdłuższe odległości.